Себетте 0 товар(лар) - 0 cом

  • «Дин-насыйкат»

«Дин-насыйкат»

  • 150 cомШейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф рахимахуллахтын каламына таандык «Дин-насыйкат» китеби сатууга чыгарылды.


Бүгүнкү күндө мусулман өлкөлөрүндө болуп жаткан ихтилаф-келишпестиктер, талкалоолор жана кандуу кагылышуулар бүткүл дүйнөнү кайгыга салууда. Тилекке каршы, мунун акыбетинде Ислам дини жана мусулмандар жөнүндө жаман элес түптөлүүдө. Исламдын акыйкатын, анын асыл маанисин бузуп көрсөтүп жаткан адашкан агымдардын бири “Хизбут-тахрир” тагыраак айтканда, “Исламий азаттык партиясы” болуп саналат.


Ислам уламалары бул аянычтуу кырдаалдан чыгуунун жана аталган көйгөйдүн чечүү жолдорун үммөткө көрсөтүп берүү үчүн, кең көлөмдүү илимий ишмердүүлүктү алып барышууда. Ошондой, уламалардын бири – залкар, аалым, шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф рахматуллахи алайхи болуп. Аталган аалымдын, адашкан агымдарга жооп катары жазылган китептеринин бири “Дин-насыйкат” болуп эсептелет.


Расулуллах саллаллоху алайхи васаллам “Дин – насыйкат”- деди. Сахабалар “Кимдерге?” – деп сурашты. Расулуллах саллаллоху алайхи васаллам: “Аллахга, Анын китебине, Элчилерине, мусулмандардын иш башчыларына жана алардын бардыгына”, деди”.


Демек, ушул китепте баян кылынган пикирлер дагы бир мусулман пенденин, Ислам аалымынын өз диндештерине чын жүрөктөн кылган насыйкаты.


Китепте төмөндөгү маселелер баян кылынган:


• Динди кабыл кылуудагы илахий тартип;
• Адашкан агымдардын сыпаттары
• “Хизбут тахрир” партиясынын тарыхы.
• Пикирдик жана акыйдалык идеялары.
• Фыкыхтык маселелер.
• Ант жана назрдын өтөлгөсү.
• Ахли сүннөт вал жамааттан чыгып кетүү - тайылуу жана азап.

Урматтуу достор!


Бул китеп, Ахли сүннөт вал жамаат мазхабы негизинде пакиза акыйда жана нукура Исламга умтулуу, Куран менен сүннөттү үйрөнүп амал кылуу, исламий билим-маърифат таратуу, улуу аалымдарга ээрчүү, боорукердик жана боордоштуктун рухун жайылтууга чакырат.


Ушул китепти окуп, Ислам динин жамынып динибизди жаман көрсөтүп жаткан адашкан агымдар жөнүндө жетиштүү толук маалыматка ээ болосуз жана өзүңүздү, үй-бүлөө мүчөлөрүңүздү жана жакындарыңызды адашуудан сактап каласыз –деп үмүт кылабыз.

Автор: Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф
Аталышы: «Дин-насыйкат»
Басма кана: «Ризван» басма канасы
Жылы: 2016
Көлөмү: 248 бет
ISBN: -
Өлчөмү: 84×108 1/32

Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын 17.05.2016-жылы №32 уруксаты менен басып чыгарылган.

Мазмуну:


Сөз башы
Динди кабыл кылуудагы илахий тартип
Динди кабыл кылуудагы илахий тартип

Пайгамбар алайхиссалам доорунда

Исламда моюн сунуу

Азирети абу Бакр доорунда

Адилеттүү Умар доорунда

Азирети Усман доорунда

Азирети Алинин доорунда

Динден атылып чыгуучулардын сыпаттары

Көйгөй жана фитналардын көбөйүүсү

Биздин журтубуз Борбордук Азиядагы абал

Анык мисалга өтөлүк

«Хизбут тахрир»

Хизбдин кээ бир чакырыктарын жалган деп жарыялоо

«Хизбут тахрир»

Кабыр азабы жана анын жыргалына ыйман

Кыяматтын алааматтары

Башка мисалдар

Ант жана назрдан кайтуу мүмкүн жана кайтуучуга каффарат важып болот

Касамдын каффараты баянында

Ким айыптуу?

Эмне кылуу керек?

Жакшылыктын куш кабары

Жыйынтык

Ахли сүннөт вал жамааттан чыгып кетүү-тайылуу жана азап

Пайдаланылган булактардын тизмеси

Сунуш жазуу

Сураныч кириңиз же Катталыңыз

Бөлүмдөр

"Ачык кат" жана "Дин-насыйкат" китептеринин бет ачар аземи